sobota, 01 październik 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
logotyp polski lad
Nazwa Funduszu:
Program Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Nazwa zadania:
„Budowa świetlic wiejskich w Pomocnem, Muchowie, Kondratowie i Stanisławowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.”
 • Część 1 zamówienia: „Budowa świetlic wiejskich w Pomocnem, Muchowie, Kondratowie i Stanisławowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - Budowa świetlicy wiejskiej w Pomocnem”
 • Część 2 zamówienia: „Budowa świetlic wiejskich w Pomocnem, Muchowie, Kondratowie i Stanisławowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - Budowa świetlicy wiejskiej w Muchowie”
 • Część 3 zamówienia: „Budowa świetlic wiejskich w Pomocnem, Muchowie, Kondratowie i Stanisławowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - Budowa świetlicy wiejskiej w Kondratowie”
 • Część 4 zamówienia: „Budowa świetlic wiejskich w Pomocnem, Muchowie, Kondratowie i Stanisławowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - Budowa świetlicy wiejskiej w Stanisławowie”

Dofinansowanie: 4.500.000,00 zł
Całkowita wartość: 6.499.899,77 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót polegających na:
Budowa świetlic wiejskich w Pomocnem, Muchowie, Kondratowie i Stanisławowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Zbudowane zostaną cztery świetlice wiejskie w miejscowościach górskich Gminy Męcinka. W każdej świetlicy znajdować się będzie sala spotkań, zaplecze sanitarne, zaplecze kuchenne, szatnia. Budynki będą dostosowane do osób niepełnosprawnych. Zakupione zostaną stoły i krzesła, armatura sanitarna oraz podstawowe meble kuchenne. Teren przy świetlicach zostanie zagospodarowany na miejsca postojowe, ścieżki piesze oraz miejsce odpoczynku. Utworzone zostaną tereny zieleni.

Logo
Nazwa Funduszu: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Nazwa zadania: Remont boiska piłkarskiego oraz budowa boiska piłkarskiego i do siatkówki plażowej na terenie kompleksu sportowego w Chełmcu
Dofinansowanie: 247 500,00 zł
Całkowita wartość: 511 145,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót polegających na:
1) remont boiska piłkarskiego o wymiarach pola do gry 60,0 x 100,0 m i nawierzchni z trawy naturalnej;
2) budowa treningowego boiska piłkarskiego o wymiarach 30,0 x 62,0m (pole do gry 26,0 x 56,0m) i nawierzchni z trawy naturalnej;
3) wykonanie ogrodzenia/ piłkochwytów i oświetlenia boisk;
4) budowa boiska do siatkówki plażowej;
5) zagospodarowanie terenu.

logotyp polski lad

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Budowa ośrodka zdrowia w Męcince
Dofinansowanie: 8 500 000,00 zł
Całkowita wartość: 11 541 953,46 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót polegających na:
 • budowie gminnego ośrodka zdrowia w Męcince, w którym znajdować się będą pomieszczenia świadczenia usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz usługi specjalistyczne (kardiologia, neurologia, stomatologia, urologia i rehabilitacja);
 • wyposażeniu przychodni w meble. Budynek dostosowany będzie do obsługi osób niepełnosprawnych.

Budowa nowego ośrodka zdrowia umożliwi uruchomienie specjalistycznych usług medycznych w ramach kontraktów NFZ.

logo

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Myślinowie
Dofinansowanie: 400 000,00 zł
Całkowita wartość: 1 263 376,91 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót polegających na:
 1. wykonaniu robót ziemnych,
 2. wykonaniu fundamentów,
 3. wykonaniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
 4. wykonaniu ścianek działowych,
 5. wykonaniu kominów,
 6. wykonaniu stropów budynku
 7. wykonaniu dachu budynku z pokryciem,
 8. wykonaniu posadzek na parterze i piętrze,
 9. montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
 10. wykonaniu tynków wewnętrznych, malowanie ścian,
 11. wykonaniu robót wykończeniowych – podłogi, ściany i sufity,
 12. wykonaniu ocieplenia budynku wraz tynkiem i malowaniem ścian,
 13. wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, termicznej i akustycznej,
 14. wykonaniu podestu zewnętrznego,
 15. wykonaniu wentylacji,
 16. wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 17. wykonaniu instalacji oświetlenia,
 18. wykonaniu urządzeń piorunochronnych,
 19. wykonaniu urządzeń teletechnicznych,
 20. wykonaniu wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
 21. wykonaniu instalacji c.o. wraz z pompą ciepła,
 22. wykonaniu przyłącza wodociągowego,
 23. wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpływowym o pojemności 20m3,
 24. wykonaniu przyłącza energetycznego do budynku,
 25. wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 9,88 kWp,

logo

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Piotrowicach
Dofinansowanie: 900 000,00 zł
Całkowita wartość: 1 520 707,25 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót polegających na:
 1. wykonaniu robót ziemnych,
 2. wykonaniu fundamentów,
 3. wykonaniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
 4. wykonaniu ścianek działowych,
 5. wykonaniu kominów,
 6. wykonaniu stropów budynku,
 7. wykonaniu dachu budynku z pokryciem,
 8. wykonaniu posadzek na parterze i poddaszu,
 9. montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
 10. wykonaniu tynków wewnętrznych, malowanie ścian,
 11. wykonaniu robót wykończeniowych – podłogi, ściany i sufity,
 12. wykonaniu ocieplenia budynku wraz tynkiem i malowaniem ścian,
 13. wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, termicznej i akustycznej,
 14. wykonaniu podestu zewnętrznego,
 15. wykonaniu wentylacji,
 16. wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 17. wykonaniu instalacji oświetlenia,
 18. wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiającej,
 19. wykonaniu urządzeń teletechnicznych,
 20. wykonaniu wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
 21. wykonaniu instalacji c.o.,
 22. wykonaniu przyłącza wodociągowego,
 23. wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego,
 24. wykonaniu przyłącza energetycznego do budynku,
 25. wykonaniu podłączenia budynku do sieci gazowej.

logo

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 2808D w miejscowościach Męcinka i Nowa Męcinka
Dofinansowanie: 3 359 203,50 zł
Całkowita wartość: 8 458 966,00 zł

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 2808D w miejscowościach Męcinka i Nowa Męcinka
Dofinansowanie: 5 000 000,00 zł
Całkowita wartość: 8 458 966,00 zł

1. Zadanie obejmuje wykonanie robót polegających na:

1) wykonaniu robót przygotowawczych,
2) wykonaniu robót ziemnych,
3) wykonaniu odwodnienie korpusu drogowego,
4) wykonaniu podbudowy drogi oraz chodników, dojść, zjazdów,
5) wykonaniu nawierzchni (droga - z mieszanek mineralno-bitumicznych, chodniki, dojścia, zjazdy – z kostki brukowej betonowej)
6) wykonaniu robót wykończeniowych,
7) wykonaniu oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
8) wykonaniu elementów ulic,
9) usunięciu drzew oraz wykonaniu nowych nasadzeń w pasie drogowym,
10) wykonaniu kanalizacji deszczowej w ciągu drogi,
11) wykonaniu oświetlenia drogowego,
12) budowie sieci wodociągowej w ciągu drogi.

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie