Dokument do pobrania - Obowiązek informacyjny w przypadku danych osobowych uczestników projektów w ramach realizacji badań ewaluacyjnych RPO WD 2014-2020 (format PDF)