sobota, 04, grudzień 2021

Zbiórka sprzętu RTV i AGD z terenu Gminy Męcinka - grudzień 2019

 
Informujemy, że w dniach 10-11 grudnia 2019 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD wg poniższego harmonogramu:
  • 10 grudzień 2019 r. (wtorek) - Przybyłowice, Małuszów, Słup/Słup Osiedle, Chroślice, Męcinka, Nowa Męcinka, Bogaczów, Piotrowice/Piotrowice Osiedle, Chełmiec, Jerzyków
  • 11 grudzień 2019 r. (środa)- Kondratów, Stanisławów/ Stanisławów Osiedle, Sichów, Sichówek, Pomocne, Kol. Raczyce, Myślinów, Muchów
Odbiór sprzed posesji od godz. 7.00 Zużyty sprzęt RTV i AGD powinien być kompletny - nie będą odbierane obudowy od telewizorów lodówek i innego zdemontowanego sprzętu

Frma prowadząca odbiór odpadów – zastrzega sobie prawo nie przyjęcia części odpadów wystawionych przez mieszkańców w następujących przypadkach: – jeśli odpady są znacząco brudne, – jeśli przyniesione odpady nie stanowią odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, – jeśli odpady poddane były procesom demontażu i stanowią elementy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Firma odbierająca odpady REMONDIS Legnica Sp. z o.o. ul. Legnicka 14, 59-216 Kunice Tel. 76 852 28 59

Informacja o dystrybucji worków

 
Informujemy, że worki przeznaczone do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych dla mieszkańców sołectw:
- Chełmiec, Chroślice, Kondratów, Małuszów, Muchów, Myślinów, Piotrowice, Pomocne , Sichów, Przybyłowice, Sichówek, Słup i Stanisławów
- zostały przekazane do dystrybucji sołtysom wsi.

Mieszkańcy sołectwa Męcinka mogą odbierać worki w Urzędzie Gminy w Męcince w godzinach pracy urzędu, pok. nr 6.

Wysokość opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi

 
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.02.2020 r. :
  • odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny – 24 zł/miesiąc/1 os. 
  • odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny wraz z kompostowaniem odpadów we własnym zakresie ( dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych) – 23 zł/miesiąc/1 os.
  • gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny – stawka podwyższona – 46 zł./miesiąc/1 os.
Top!
Top!