piątek, 28, styczeń 2022

PRZYPOMNIENIE O TERMINIE PŁATNOŚCI

 
Dnia 10 kwietnia 2018 r. upływa termin wniesienia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 r.
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić gotówką
w kasie Banku Spółdzielczego w Męcince lub przelewem
na rachunek bankowy Gminy Męcinka
Nr 14 8647 1017 0105 0018 2001 0073

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW Z TERENU GMINY MĘCINKA

 
Informujemy, że w dniach 13-14 marca 2018 r. odbędzie się zbiórka wielkogabarytów wg poniższego harmonogramu

Termin odbioru:
13 marca 2018 r. (wtorek) Przybyłowice, Małuszów, Słup/Słup Osiedle, Chroślice, Męcinka, Nowa Męcinka, Bogaczów, Piotrowice/Piotrowice Osiedle, Chełmiec, Jerzyków
14 marca 2018 r. (środa) Kondratów, Stanisławów/ Stanisławów Osiedle, Sichów, Sichówek, Pomocne, Kol.Raczyce, Myślinów, Muchów

Treść informacji

ZBIÓRKA SPRZĘTU RTV i AGD Z TERENU GMINY MĘCINKA

 
Informujemy, że w dniach 15-16 marca 2018 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD wg poniższego harmonogramu

Termin odbioru: 
15 marca 2018 r. (czwartek) Przybyłowice, Małuszów, Słup/Słup Osiedle, Chroślice, Męcinka, Nowa Męcinka, Bogaczów, Piotrowice/Piotrowice Osiedle, Chełmiec, Jerzyków
16 marca 2018 r. (piątek) Kondratów, Stanisławów/ Stanisławów Osiedle, Sichów, Sichówek, Pomocne, Kol.Raczyce, Myślinów, Muchów

Treść informacji

Odbiór worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na rok 2018

 
Informujemy, że mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych na terenie sołectw:
Chełmiec, Chroślice, Kondratów, Małuszów, Muchów, Myślinów, Piotrowice, Pomocne, Sichów, Przybyłowice , Sichówek, Słup i Stanisławów
mogą odbierać worki ( niebieskie i zielone) u sołtysów.
Worki dla mieszańców sołectwa Męcinka dostępne są w urzędzie gminy w pokoju nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Odbiór opon samochodowych

 
Informujemy o przedłużeniu terminu odbioru opon samochodowych dla miejscowości , w których zgodnie z harmonogramem odbiór nie został jeszcze wykonany (zmiana ta wynika z faktu wystawienia przez mieszkańców znacznych ilości opon samochodowych).
Top!
Top!