sobota, 04, grudzień 2021

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych.

 
W dniach 11-12 kwietnia 2016 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców gminy Męcinka. Odpady wielkogabarytowe to odpady o dużych i nietypowych rozmiarach, takie jak: meble, ( szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, tapczany, wersalki), pierzyny, dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Czytaj więcej: Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych.

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, ELEKTRONICZNEGO

 
W dniach 13-14 kwietnia2016 r. odbędzie się zbiórkazużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórką objęte będą m.in.: lodówki, zamrażalki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia elektryczne zasilane na prąd i baterie.

Czytaj więcej: ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, ELEKTRONICZNEGO

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, ELEKTRONICZNEGO ORAZ ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 
W dniach 26-27 października br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych a  28-29 października br.  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórką objęte będą m.in.: lodówki, zamrażalki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie.

Harmonogram odbioru odpadów

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA

 

opracowanie Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Męcinka za rok 2014„Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Męcinka za rok 2014” zawiera:

  1. Podstawa prawna opracowania.
  2. Opis systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Męcinka.
  3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
  4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
  5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
  6. Liczba mieszkańców Gminy Męcinka.
  7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 -12.
  8. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Męcinka.

Pobierz opracowanie Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Męcinka za rok 2014 (format PDF)

Informacja o ZBIÓRCE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ORAZ zbiórce odpadów wielkogabarytowych

 

W dniach 16-17 marca br. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informacja o zbiórce, szczegóły (format PDF)

Informacja o ZBIÓRCE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ORAZ zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Cennik dzierżawy pojemników na 2015 r.

 
Cennik dzierżawy pojemników na 2015
Top!
Top!