piątek, 10, lipiec 2020

Odbiór opon samochodowych

 
Informujemy o przedłużeniu terminu odbioru opon samochodowych dla miejscowości , w których zgodnie z harmonogramem odbiór nie został jeszcze wykonany (zmiana ta wynika z faktu wystawienia przez mieszkańców znacznych ilości opon samochodowych).
Top!
Top!