sobota, 04, grudzień 2021

Zagospodarowanie odpadów

 
REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK) W LUBAWCE

Sortownia:
Sortownia1Sortownia2
Sortownia3Sortownia4

Kompostownia:
Kompostownia1Kompostownia2

Wywóz odpadów:
ilość odpadów 2004-2011statystykastatystystatystyka


Top!
Top!