Przedszkolaki senioromPrzedszkolaki Małego Księcia z Męcinki podarowały chwilę radości swoim babciom i dziadkom podczas podsumowania akcji „Październik i listopad miesiącami seniorów w Gminie Męcinka”. Dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję i wręczyły zgromadzonym upominki z życzeniami wszelkiej pomyślności. Seniorzy entuzjastycznie reagowali na występy przedszkolaków nagradzając dzieci gromkimi brawami.

 „To już trzecie w tym roku spotkanie z naszymi seniorami, które jest podsumowaniem akcji, całego cyklu spotkań i działań, które gmina podejmuje po to, żeby wynagrodzić Wasz wkład dla młodszych pokoleń. Seniorów jak i naszych przedszkolaków obejmujemy szczególną opieką” – powiedział na otwarciu uroczystości wójt Mirosław Brzozowski.

Składam serdeczne podziękowania nauczycielkom przedszkola: Ewie Bujale, Beacie Bednarczyk, Marcie Babiarz – Reczuch, Annie Łękawie oraz Izabeli Kowalskiej za współpracę przy organizacji tej uroczystości i przygotowanie naszych przedszkolaków do występów artystycznych.

W ramach gminnej akcji „Październik i listopad miesiącami seniorów w Gminie Męcinka” w 2017r. odbyło się wiele spotkań dla mieszkańców, które miały charakter zarówno rekreacyjny, jak i edukacyjny. Spotkanie kulinarne „Przedszkolaki – seniorzy”, konsultacje i warsztaty z lekarzami, warsztaty florystyczne i wikliniarskie, spacer nordic walking, spotkanie z Policją na temat bezpieczeństwa to tylko niektóre wydarzenia zorganizowane przez Wójta Gminy Męcinka, w których mieli okazję uczestniczyć nasi seniorzy. W ubiegłą niedzielę natomiast odbył się dancing dedykowany specjalnie dla nich.