Doposażenie boiska sportowego w Muchowie Podstawowym zadaniem piłkochwytu jest przeciwdziałanie wypadaniu piłki poza obręb boiska. Jest to kolejna inwestycja w modernizację infrastruktury sportowej w naszej gminie. Zakres robót obejmował montaż piłkochwytów o wym. 6x18m. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 4 916,31 zł i został w całości sfinansowany z budżetu Gminy Męcinka.

 

pilkochwyt