Doposażenie boiska sportowego w Muchowie Piłkarze oraz mieszkańcy Piotrowic mogą korzystać z doposażonego boiska sportowego. Zakupiono nowy piłkochwyt oraz dwie nowe wiaty stadionowe. Całkowity koszt zadania wyniósł 15 500zł i został w całości sfinansowany z budżetu Gminy Męcinka.

 

 

Doposażenie boiska sportowego w Muchowie

 

Doposażenie boiska sportowego w Muchowie