logotypy

Umowa wodociągBudowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Myślinowie jest zakresem kolejnej przygotowywanej inwestycji przez Gminę Męcinka, na którą gmina pozyskała dotację unijną w ramach PROW 2014-2020. „Pierwotne rozstrzygnięcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie naszego projektu nie dawało nam dofinansowania. Podjęliśmy walkę i w wyniku wygranego procesu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, który w całości uznał nasze argumenty Urząd Marszałkowski ponownie rozpatrzył projekt Gminy Męcinka przyznając nam dofinansowanie” – informuje wójt Mirosław Brzozowski.

 W dniu 29 listopada br. Wójt Gminy Męcinka podpisał umowę na dotację w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Przeprowadzona została już procedura przetargowa na budowę wodociągu wraz z wyłonieniem wykonawcy, którym zostało konsorcjum firm „PIEC-BUD Wrocław Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o.

Umowa wodociąg