Droga w SłupiePół kilometra drogi o nawierzchni asfaltowej oraz 300 m ciągów pieszych powstało w wyniku realizacji kolejnej inwestycji infrastrukturalnej Gminy Męcinka, tym razem w Słupie. Na przedmiotowe zadanie samorząd pozyskał dotację w wysokości 328 962 zł z budżetu państwa MSWiA. 82 240 zł pochodziło z budżetu Gminy Męcinka.

 „Podniesienie standardu życia oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa to główne cele, które zrealizowane zostały poprzez wykonanie tej inwestycji. Składam podziękowania pani Minister Elżbiecie Witek za wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia” – mówi wójt Mirosław Brzozowski.

Droga w Słupie

Droga w Słupie