w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Męcinka

Treść zarządzenia w formacie pdf
Treść zarządzenia w formacie docx
Załącznik do zarządzenia w formacie docx