Obwieszczenie
Wójta Gminy Męcinka
z dnia 10 grudnia 2015r.
 

Obwieszczenie  Wójta Gminy Męcinka z dnia 10 grudnia 2015r. dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)
Ujednolicona plansza kierunków_zm. studium Piotrowice
Ujednolicony tekst zmiany studium
Załącznik 1 tekst zmiany studium_Piotrowice
Załącznik 2 kierunki zmiany studium_Piotrowice