wtorek, 19 październik 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - skład, informacje

 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1. Barbara Michalska             Przewodnicząca

2. Dorota Prus                         Zastępca Przewodniczącej

3. Janina Fornalska               Członek

4. Maria Śliwa                          Członek

5. Krzysztof Kos                       Członek

6. Małgorzata Rodzeń            Członek

7. Agnieszka Czwartacka      Członek

 Podczas odbytych posiedzeń GKRPA :

  • opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
  • rozpatrzyła wnioski policji i osób fizycznych o skierowanie na leczenie,
  • przeprowadziła weryfikację ofert organizatorów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym a także zagrożonych problemem alkoholowym,
  • zapoznała się z ofertami wydawnictw propagujących zdrowy styl życia, pozostawania w trzeźwości,
  • kierowała wnioski do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
  • opiniowała gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii a także sprawozdanie z jego wykonania.

 

alt

 

alt

 

alt
 

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie