Bazalt1. Informacje adresowe i rejestrowe:

Klub Sportowy Bazalt Piotrowice.
59-424 Męcinka,
Piotrowice 24, tel. 696 068 905

-wpisany do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, decyzją Starosty Jaworskiego Nr OKL.4141/RS/8/1/05 z dnia 18.05 2005 r.