Barszcz Sosnowskiego jest rośliną, która przywędrowała do naszego kraju na początku lat 50-tych zeszłego wieku z Kaukazu. Ekspansywna roślina, należy do najbardziej niebezpiecznych i toksycznych, jakie możemy spotkać w Polsce.

Włoski na łodygach i liściach wydzielają parzącą substancję. Poparzenia u zwierząt powodują podrażnienie przewodu pokarmowego, biegunkę, nudności, krwotoki wewnętrzne, u ludzi - zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, zapalenie spojówek.

Prowadzi się szeroką akcję mającą na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się i niszczenie tej rośliny. Wykonywanie oprysku środkiem chemicznym, który powoduje wyniszczenie rośliny i nasion znajdujących się w glebie. Do całkowitego zniszczenia rośliny konieczny jest kilkukrotny oprysk. Apeluje się do wszystkich mieszkańców gminy, o bezwzględne i konsekwentne niszczenie tej rośliny.

Dla ludzi jedyna rada to z daleka omijać tę roślinę. Nie dotykać bez potrzeby, nie zrywać. Przy przypadkowym kontakcie należy jak najszybciej pozbyć się ze skóry tej drażniącej cieczy przez zmycie jej wodą z mydłem lub innym środkiem myjącym i przez pewien czas nie przebywać na słońcu.


Właściwości toksyczne


Włoski, którymi jest pokryta roślina, a głównie liście, wydzielają parzącą ciecz, która zawiera furokumaryny. Związki te mają działanie toksyczne i alergizujące. Przy słonecznej i ciepłej pogodzie działanie to nasila się. U ludzi, a szczególnie dzieci, u osób wrażliwych, alergików oparzenia skóry mogą być bardzo silne. Działanie to może uwidocznić się z opóźnieniem, po 12-15 godzinach, a przez to jest jeszcze bardziej niebezpieczne, gdyż utrudnia to właściwą diagnozę. Leczenie takich oparzeń często wymaga pobytu w szpitalu i jest długotrwałe, gdyż powstałe rany trudno się goją. U zwierząt stosowany jako pasza może powodować oprócz oparzeń skóry także uszkodzenia wewnętrzne. Może powodować uszkodzenia błon śluzowych przewodu pokarmowego, biegunki i krwotoki wewnętrzne. Skarmiany w postaci kiszonek nie jest tak toksyczny, gdyż szkodliwe substancje w nim zawarte ulegają częściowemu rozkładowi.