spis rolny mini

Zarządzenie o powołaniu Gminnego Biura Spisowego
Treść ogłoszenia - format pdf
Treść ogłoszenia - format docx
Formularz oferty - format pdf
Formularz oferty - do edycji