ws. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, o numerze geodezyjnym 54/3 i 54/4, o łącznej powierzchni 0,2385 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Małuszów wchodzącej w skład zasobu Gminy Męcinka

Treść ogłoszenia