Rozinwestowana Gmina Męcinka –  inwestycje o wartości ponad 5 mln złotych!Projekty o wartości ponad 5,5 miliona złotych są realizowane w bieżącym roku w Gminie Męcinka, co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca 1.107 zł.
To od 2011 r. znaczący skok w wydatkach inwestycyjnych gminy. Obecnie realizowane zadania to m.in. nowe drogi w Piotrowicach, Sichowie, Słupie i Chełmcu, nowe chodniki w Pomocnem, Sichowie oraz Nowej Męcince (inwestycja realizowana we współpracy z KSS Bartnica). Istotny jest także zakup nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych do OSP Męcinka i OSP Pomocne (to pierwsze w historii Gminy Męcinka takie nowe pojazdy), zakup sprzętu medycznego do ośrodków zdrowia, budowa parkingów, wiat rekreacyjnych dla mieszkańców i wiele innych. Rozpoczęto również realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach górskich gminy.

Władze gminy tworzą przyjazne warunki dla przedsiębiorców, między innymi na terenie gminy powstała Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Strefa Aktywności Gospodarczej w Męcince, gdzie na ukończeniu jest budowa zakładu, która zapewni ok. 50 miejsc pracy głownie dla mieszkańców gminy. Ale Męcinka to nie tylko inwestycje infrastrukturalne. To przede wszystkim inwestycja w człowieka. Funkcjonujące od 2015r. pełnowymiarowe przedszkola gminne, do których uczęszcza ponad sto dzieci, nowy ośrodek zdrowia w Męcince, przychodnie w Piotrowicach, Pomocnem i Męcince ze specjalistami i nowym sprzętem. Niskie podatki i stawki opłat za odpady, dopłata z budżetu gminy dla mieszkańców i przedsiębiorców do cen wody i ścieków to czynniki, które powodują, że Gminę Męcinka wybiera coraz więcej osób jako miejsce do zamieszkania. W nowych i dobrze wyposażonych szkołach w Męcince i Piotrowicach realizowany jest projekt dydaktyczny, na który gmina pozyskała dotację w kwocie 895 000 zł. ze środków unijnych.

Rok 2018 zapowiada się jeszcze lepszy, ponieważ nastąpi realizacja wcześniej przygotowanych projektów, a nakłady inwestycyjne przekroczą 8 mln złotych.