piątek, 14 maj 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Rozinwestowana Gmina Męcinka –  inwestycje o wartości ponad 5 mln złotych!Projekty o wartości ponad 5,5 miliona złotych są realizowane w bieżącym roku w Gminie Męcinka, co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca 1.107 zł.
To od 2011 r. znaczący skok w wydatkach inwestycyjnych gminy. Obecnie realizowane zadania to m.in. nowe drogi w Piotrowicach, Sichowie, Słupie i Chełmcu, nowe chodniki w Pomocnem, Sichowie oraz Nowej Męcince (inwestycja realizowana we współpracy z KSS Bartnica). Istotny jest także zakup nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych do OSP Męcinka i OSP Pomocne (to pierwsze w historii Gminy Męcinka takie nowe pojazdy), zakup sprzętu medycznego do ośrodków zdrowia, budowa parkingów, wiat rekreacyjnych dla mieszkańców i wiele innych. Rozpoczęto również realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach górskich gminy.

Władze gminy tworzą przyjazne warunki dla przedsiębiorców, między innymi na terenie gminy powstała Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Strefa Aktywności Gospodarczej w Męcince, gdzie na ukończeniu jest budowa zakładu, która zapewni ok. 50 miejsc pracy głownie dla mieszkańców gminy. Ale Męcinka to nie tylko inwestycje infrastrukturalne. To przede wszystkim inwestycja w człowieka. Funkcjonujące od 2015r. pełnowymiarowe przedszkola gminne, do których uczęszcza ponad sto dzieci, nowy ośrodek zdrowia w Męcince, przychodnie w Piotrowicach, Pomocnem i Męcince ze specjalistami i nowym sprzętem. Niskie podatki i stawki opłat za odpady, dopłata z budżetu gminy dla mieszkańców i przedsiębiorców do cen wody i ścieków to czynniki, które powodują, że Gminę Męcinka wybiera coraz więcej osób jako miejsce do zamieszkania. W nowych i dobrze wyposażonych szkołach w Męcince i Piotrowicach realizowany jest projekt dydaktyczny, na który gmina pozyskała dotację w kwocie 895 000 zł. ze środków unijnych.

Rok 2018 zapowiada się jeszcze lepszy, ponieważ nastąpi realizacja wcześniej przygotowanych projektów, a nakłady inwestycyjne przekroczą 8 mln złotych.

Telefon do Wójta

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Deklaracja dostępności

Informacje o dostępności w dokumencie Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODOInformacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

ikonaW celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i głuchoniemym funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, Urząd Gminy Męcinka zapewnia tłumacza języka migowego. Więcej: INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

link Nieruchomości gminne na sprzedaż

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

Ostatnio dodane zdjęcia do galerii

Spis 2021 logo

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Zgłaszanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Ogłoszenia o konsultacjach spolecznych

Transmisja obrad sesji - na żywo

Bliżej Ludzi - Informator Samorządowy
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie