piątek, 10, lipiec 2020

Uchwała Nr XX/149/2016 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 czerwca 2016r.

 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała w sprawie deklaracji (PDF)
Top!
Top!