środa, 24 kwietnia 2019

Wysokość opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi

Drukuj
 
Wysokość opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi obowiązująca od marca 2019 r.:
  • odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny – 13 zł/miesiąc/1 os.
  • odpady zbierane i oddawane w sposób nieselektywny (zmieszany) – 26 zł/miesiąc/1 os.

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW Z TERENU GMINY MĘCINKA

Drukuj
 
Informujemy, że w dniach 2-3 kwietnia 2019 r. odbędzie się zbiórka wielkogabarytów wg poniższego harmonogramu:

Harmonogram zbiórki wielkogabarytowych odpadów

ZBIÓRKA SPRZĘTU RTV i AGD Z TERENU GMINY MĘCINKA

Drukuj
 
Informujemy, że w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD wg poniższego harmonogramu

Harmonogram zbiórki sprzętu RTV i AGD

Informacja

Drukuj
 
Informujemy, iż z powodu awarii pojazdu odbierającego odpady komunalne termin odbioru:
- odpadów zmieszanych planowanych na dzień 14 marca 2019 r. ( Męcinka, Nowa Męcinka, Chroślice, Bogaczów, Sichów, Sichówek, Słup, Słup-Osiedle)

zostaje wydłużony do 15 marca 2019 r. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Top!
Top!