sobota, 04, grudzień 2021

TROCHĘ STATYSTYKI

 
Wg raportu Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 roku w Polsce wytworzono 12 mln 129 tys. Mg odpadów komunalnych. W ciągu roku Polacy „poprawili” swój wynik o 2,2%, czyli 90 tys. Mg.  Polska jest szóstym największym wytwórcą odpadów w UE. Przekroczyliśmy barierę 300 kg śmieci komunalnych na jednego obywatela. W 2011 r. było to już 315 kg na mieszkańca tj. o 3 kg więcej niż w 2010 r. Prawie 70 % śmieci pochodziło z gospodarstw domowych. Handel, mały biznes, biura i instytucje odpowiedzialne były za jedną czwartą odpadów. Resztę wypełniły odpady z usług komunalnych (np. czyszczenie ulic). Firmy prywatne, zebrały 58% śmieci, a samorządowa konkurencja ponad 40%. Prawie 2% zebrały firmy o mieszanym akcjonariacie.

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

 

Na konkursy rozpisane przez Wójta Gminy Męcinka, adresowane do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę dot. nowego systemu gospodarowania stałymi odpadami komunalnymi na terenie gminy wpłynęły:
1) na kolorowankę graficzną dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, jedna oferta,
2) na kolorowankę graficzno-tekstową dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat nie wpłynęła żadna oferta.

Na prezentację multimedialną przeznaczoną dla uczniów klas VI szkół podstawowych i gimnazjalistów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę oraz uczniów zamieszkałych na terenie gminy,uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych, wpłynęło 5 ofert.

Czytaj więcej: KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W SPRAWIE NOWEGO SYTEMU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Lp.

Sołectwo

Dzień i godzina zebrania

Miejsce zebrania

1

Chełmiec

22.02.2013r. (piątek)
godz. 18.00

Świetlica wiejska

2

Chroślice

23.02.2013r. (sobota)
godz. 18.00

Świetlica wiejska

3

Kondratów

25.02.2013r. (poniedziałek)
godz. 18.00

Świetlica wiejska

4

Małuszów

26.02.2013r. (wtorek)
godz. 18.00

Świetlica wiejska

5

Męcinka

27.02.2013r. (środa)
godz. 18.00

Świetlica wiejska przy remizie strażackiej

6

Muchów

28.02.2013r. (czwartek)
godz. 18.00

Pałacyk w Muchowie

7

Myślinów

01.03.2013r. (piątek)
godz. 18.00

Gospodarstwo Agroturystyczne, Myślinów 20

8

Piotrowice

02.03.2013r. (sobota)

godz. 18.00

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach

9

Pomocne

04.03.2013r. (poniedziałek)

godz. 18.00

Świetlica wiejska

10

Przybyłowice

05.03.2013r. (wtorek)
godz. 18.00

Świetlica wiejska

11

Sichów

06.03.2013r. (środa)
godz. 18.00

Świetlica wiejska

12

Sichówek

07.03.2013r. (czwartek)
godz. 18.00

Świetlica wiejska

13

Słup

08.03.2013r. (piątek)
godz. 18.00

Świetlica wiejska

14

Stanisławów

11.03.2013r. (poniedziałek)

godz. 18.00

Świetlica wiejska

Top!
Top!