środa, 24 lipiec 2019 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka

 

Uczniowie obydwu szkół podstawowych mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej szklanki mleka. Akcja  prowadzona jest od listopada 2005 r. Wdrożony został „Program dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych" wraz z dofinansowaniem ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 

W roku szkolnym 2010/2011 obydwie szkoły wdrożyły program "Owoce w szkole", przeznaczony dla uczniów klas I -III. Celem programu  "Owoce w szkole" jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Warunkiem realizacji dostaw owoców i warzyw dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej było zawarcie stosownej umowy pomiędzy szkołą podstawową a zatwierdzonym przez Agencję Rynku Rolnego podmiotem.

W ubiegłym i bieżącym  roku szkolnym  szkoły nie mają wsparcia  finansowego w zakresie dożywiania, jakiego w latach ubiegłych udzielała Polska Akcja Humanitarna w ramach programu "Pajacyk". W ostatnich latach fundacja wszelką pomoc skierowała do dzieci z terenów dotkniętych  powodzią.

 Dożywianie uczniów w Zespole Szkół w Męcince

Stołówka w Zespole Szkół w Męcince funkcjonuje od 2003 r. Ze stołówki jednorazowo może korzystać 45 uczniów. Kuchnia wraz  z zapleczem wyposażona jest w nowoczesny sprzęt AGD. Od września 2009 r. w stołówce są przygotowywane i wydawane są obiady. 

Koszt pełnego posiłku od roku szkolnego 2010/2011 wynosi 3,00 zł i jest on skalkulowany jako tzw. "wsad do kotła". 

W bieżącym roku szkolnym  z obiadów korzysta  135 uczniów, w tym  59 uczniom finansuje posiłek GOPS w Męcince w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 alt

alt

   Szkoła Podstawowa w Męcince Gimnazjum w  Męcince
Rok
szkolny 
 Średnia miesięczna
uczniów stołujących się
 Średnia miesięczna
uczniów stołujących się
 Ogółem % w tym Ogółem % w tym
 GOPS PAH  Odpłatnie  GOPS  PAH  Odpłatnie 
2006/2007  118 73 48  33  37   65 40  36  24 
2007/2008  85  46  52 -  33 45 30 38  - 7
2008/2009  93  50 56  12 25  44 31  26 8  10
2009/2010  102  64 49  22  31  55  35  24  11  20
2010/2011  109 51 61 - 48 65 45 34 - 31
2011/2012  95 51 42 - 53 80 49 46 - 34
2012/2013 82 46 29 - 40 53 38 30 - 23

 alt

alt


Dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Piotrowicach

W Szkole Podstawowej w Piotrowicach od 19 września 2011 r. działa stołówka szkolna. Wyposażenie stołówki w sprzęt AGD sfinansowane zostało w  30 % ze środków budżetu państwa w ramach programu  rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i była to kwota 8.800 zł. Szkoła zakontraktowała usługę cateringową z podmiotem, który zaproponował najniższą cenę za  dostarczenie posiłków. Koszt pełnego posiłku wynosi 4.45 zł. Jednorazowo ze stołówki korzystać może 40 uczniów. 

W bieżącym roku szkolnym  z obiadów korzysta  63 uczniów, w tym  40 uczniom finansuje posiłek GOPS w Męcince, w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 Image

 Image

Rok szkolny   Liczba dożywianych uczniów
 Ogółem GOPS  Odpłatnie 
 2006/2007 128  95  46  82 
 2007/2008  85 65 44 41
 2008/2009  66 53 28 38
 2009/2010  62  51  27  35
2010/2011  64 50 25 40
 2011/2012  83 55 44 39
2012/2013 63 43 40 23

alt
 

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

Fundusze Europejskie

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie