piątek, 14 grudnia 2018 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Górze - zaprasza do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych, realizowanych w ramach zadania publicznego powierzonego Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" z siedzibą w Górze

punkt

harmonogram pracy


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W GMINIE MĘCINKA

Pomoc prawną świadczą w każdy czwartek, w godzinach 14.50-19.30 adwokaci i radcowie prawni w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince nr 10.

Z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać osoby:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc  prawna  polega  na:

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
 • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ DOSTEPNE SĄ POD ADRESAMI:

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

Fundusze Europejskie

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie