czwartek, 01 grudzień 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wójt Gminy nie ma podstaw do stwierdzania własnoręczności podpisu na zawieranych przez mieszkańców umowach dzierżawy.


Na podstawie z art. 96 ustawy z dn. 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, poświadczenia własnoręczności podpisu, może dokonać tylko notariusz.
Wyjątek stanowią niektóre czynności określone w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 ww. ustawy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu upoważnieni są: wójt, burmistrz, prezydent miasta:
  • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
  • na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.
Wobec powyższego, poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane w przepisach prawa, dlatego też nie ma podstaw do takiego potwierdzenia. Czynność ta nie ma wiec mocy prawnej.

Podstawa prawna:
  • ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 540 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185).
Wójt Gminy
Męcinka Mirosław Brzozowski
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie