poniedziałek, 04 marzec 2024 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Zwierzęta odłowione na terenie Gminy Męcinka

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o informację odnośnie wolno biegającego, na terytorium gminy Męcinka, psa w typie owczarka niemieckiego. Z relacji świadków pies posiada uszkodzoną – mocno zranioną tylną łapę. W dniu 8 stycznia pies był widziany w miejscowości Chroślice, natomiast w dniu 9 stycznia w miejscowości Sichów. Uprzejmie prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Męcinka w przypadku posiadania informacji o aktualnym miejscu pobytu tego psa, lub podejrzenia kto jest właścicielem psa.
W związku z częstymi zgłoszeniami do Urzędu Gminy w Męcince dotyczącymi psów, które bez opieki swobodnie biegają na terenie Naszej Gminy przypominam właścicielom i opiekunom psów:

  1. Właściciel lub opiekun psa ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swego zwierzęcia;
  2. O zabezpieczaniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren;
  3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna;
  4. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia;
  5. Należy niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych.

Zgodnie z § 22 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rady Gminy Męcinka nr XV/116/2019 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Męcinka, właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad nimi, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru i zapewnienie ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Męcinka zwracam się z prośbą do właścicieli lub opiekunów psów o przestrzeganie ww. regulaminu. Psy, które bez nadzoru właściciela przebywają na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców, a zwłaszcza dzieci.

Pamiętajmy, że wszyscy stanowimy wspólnotę samorządową i solidarnie ponosimy niemałe koszty utrzymania zwierząt w schronisku. Proszę zatem o zwracanie uwagi nieodpowiedzialnym właścicielom psów, gdyż koszty ponoszone przez gminę uszczuplają budżet, a tym samym powodują niemożność zrealizowania bardziej potrzebnych zadań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany".

Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie