poniedziałek, 04 marzec 2024 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Kalendarz polowań

Nadleśnictwo Jawor informuje, że w dniu 15.01.2024 r. od godz. 7:00 do 15:00 odbędzie się polowanie zbiorowe na terenie OHZ Jawor nr obwodu 162 (dotyczy miejscowości Sichów, Chroślice, Bogaczów, Stanisławów, Męcinka, Myślinów, Chełmiec, Muchów, Pomocne)
Dotyczy polowania zbiorowego organizowanego przez Nadleśnictwo Jawor na terenie Gminy Męcinka
Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo Łowieckie (tj.Dz. u. z 2023r. poz. 1082) Wójt Gminy Męcinka podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniu zbiorowym z udziałem myśliwych zagranicznych w dniach od 08 stycznia do 10 stycznia 2024r.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
Nadleśnictwo Jawor informuje, że w związku z narastającym zagrożeniem dotyczącym ASF w dniu 29.12.2023r. na terenie gmin Męcinka, Paszowice, Bolków odbędzie się polowanie zbiorowe.
Nadleśnictwo Jawor informuje, że w dniach 04-07.12.2023 r., 14-15.12.2023 r. oraz 08-11.01.2024 r. na terenie obwodu łowieckiego nr 162, dot. wsi Sichów, Chroślice, Bogaczów, Stanisławów, Męcinka, Myślinów, Chełmiec, Muchów, Pomocne
Nadleśnictwo Jawor informuje, że w dniach 12.11 – 16.11 odbędzie się polowanie zbiorowe z udziałem myśliwych zagranicznych na terenie obwodu nr 162 (dotyczy miejscowości Sichów, Chroślice, Bogaczów, Stanisławów, Męcinka, Myślinów, Chełmiec, Muchów, Pomocne)
Nadleśnictwo Jawor informuje, że w dniach 23.10 – 27.10 odbędzie się polowanie zbiorowe z udziałem myśliwych zagranicznych na terenie obwodu nr 162 (dotyczy miejscowości Sichów, Chroślice, Bogaczów, Stanisławów, Męcinka, Myślinów, Chełmiec, Muchów, Pomocne)
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie