poniedziałek, 04 marzec 2024 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Południowo-zachodni szlak cysterski

PROJEKT  - "POŁUDNIOWO - ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI"
 
logo2_duze
 
"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

logo_male

ZASIĘG PROJEKTU NA TERENIE GMINY MĘCINKA

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym".

      Bierze w nim udział 20 partnerów: województwo dolnośląskie (lider projektu), małopolskie, opolskie i śląskie, 12 gmin ( w tym gmina Męcinka) oraz 4 Organizacje Turystyczne z wyżej wymienionych województw. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa w nim uczestniczących, a także promocja w kraju i zagranicą pocysterskiego dziedzictwa kulturowego.

 Obraz2m  Obraz1m
 szlak_MAPKA_SCm  podpetle_MAPKA_SCm

 

W ramach wspólnego projektu Gmina Męcinka wzbogaci się o :

- parking dla 16 samochodów osobowych z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych,

- budynek sanitariatów,

- dwa infokioski zlokalizowane w Słupie i Męcince,

- oznakowanie kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Słupie,

- oznakowanie stacji drogi krzyżowej „Skarbu Lasu Mnichów" na górze „Górzec",

- oznakowanie drogowe.

       Łączny koszt projektu to kwota ponad 36 mln zł z czego Gmina Męcinka wykona wyżej wymienione zadania za kwotę ponad 710 tys. zł przy 15 % udziale własnym. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Realizacja inwestycji powinna zgodnie z harmonogramem rozpocząć się w II kwartale br.

REALIZACJA INWESTYCJI

 

Uroczyste otwarcie parkingu w Słupie

W niedzielę, 18 września br. naprzeciwko kościoła w Słupie oddano do użytku parking wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą. Nad tą częścią uroczystości wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy w Męcince czuwał radny ze Słupa Franciszek Rudziec. Inwestycję  poświęcił proboszcz ks. Zbigniew Dyl. Wójt Zbigniew Przychodzeń podkreślił znaczenie takiej infrastruktury na wsi. Po okolicznościowych przemówieniach goście zwiedzili pocysterski kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Parking dla 16 samochodów osobowych z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych, budynek sanitariatów oraz infokiosk w Słupie zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Południowo - zachodni Szlak Cysterski” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
18 września 2011

Budowa parkingu i sanitariatów zakończona

 

Dnia 10 sierpnia br. Gmina Męcinka dokonała odbioru zadania dotyczącego budowy parkingu i sanitariatów w miejscowości Słup w ramach projektu pn. „Południowo-zachodni Szlak Cysterski".

 

Zgodnie z dokumentacją techniczną powstał parking, który może pomieścić 16 samochodów osobowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie parkingu wybudowane zostały sanitariaty oraz infrastruktura turystyczna (ławo- stoły i kosze na śmieci).

 

Do ostatecznego zakończenia inwestycji pozostało jeszcze zamontowanie infokiosków, oznakowanie obiektów i oznakowanie drogowe.

 

Wymienione wyżej działania dokona lider projektu, czyli Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach tzw. zadań sieciowych.

1 września 2011

27 lipca 2011

 

16 maja 2011 r.

 

PRZETARG

PODPISANIE UMOWY

KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU

STRONA LIDERA PROJEKTU

ZABYTKOWE OBIEKTY CYSTERSKIE I POCYSTERSKIE - ZDJĘCIA:
- KOŚCIÓŁ pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP W SŁUPIE,

- SKARB LASU MNICHÓW - kalwaria na górę Górzec 

PARAFIA SŁUP ZAPRASZA

 
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie