poniedziałek, 21 czerwiec 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

PAMIĘTAJ!
Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 t. poz. 955)

Pełna treść informacji

Informacja o obowiązku spisowym jak również o stosowaniu kary grzywny w przypadku odmowy udziału w spisie - dostępna pod linkiem: https://stat.gov.pl/aktualnosci/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy,357,1.html
Spis powszechny


Zachęcamy do wzięcia udziału w Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkową formą jest samospis internetowy https://spis.gov.pl. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon na infolinii spisowej tel. 22 279 99 99

#Liczymy się dla Polski

Do realizacji prac spisowych GUS zatrudnił rachmistrzów – pomogą oni spisać się respondentom, którzy nie spisali się dotychczas samodzielnie poprzez formularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej.

Rachmistrz może zadzwonić do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.

nr telefonu info

miniatura

Chcesz sprawdzić jego tożsamość? Możesz to zrobić poprzez:
- specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/
- kontakt z infolinią spisową pod numerem 22️ 2️7️9️ 9️9️ 9️9️, wybierz 1️ – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2️ – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Inne ważne informacje:
• Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 2️2️ 8️2️8️ 8️8️ 8️8️.
• Jeśli spisałeś się przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie do Ciebie dzwonić w sprawie spisu!
• Rachmistrzowie nie będą odwiedzać respondentów w domach aż do odwołania.
• Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
• Rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
• W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent niezwłocznie zgłoś na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Pamiętaj, że zgodnie z ustawą rachmistrzowi nie można odmówić podania danych. Nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo przekazanych danych, są objęte tajemnicą statystyczną. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

spis plakat

O tym, które badania ankietowe #GUS przeprowadza od maja do września br., przeczytasz na: https://bit.ly/3eVSZg5.

 Z uwagi na pandemię ankieterzy statystyczni kontaktują się z respondentami wyłącznie telefonicznie.

Jeżeli masz wątpliwości, czy dzwoni do Ciebie ankieter statystyczny, możesz zweryfikowa jego tożsamość tu: https://sa.stat.gov.pl/formularz/.

Więcej informacji (format DOCX)

O tym, które badania ankietowe #GUS przeprowadza od maja do września br., przeczytasz na: https://bit.ly/3eVSZg5.

Z uwagi na pandemię ankieterzy statystyczni kontaktują się z respondentami wyłącznie telefonicznie.

Jeżeli masz wątpliwości, czy dzwoni do Ciebie ankieter statystyczny, możesz zweryfikować jego tożsamość tu: https://sa.stat.gov.pl/formularz/.

miniatura

grafika info

Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej!

Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań2021 (NSP 2021) możemy się wywiązać już od 1 kwietnia. Wtedy zacznie działać aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu.

Nie warto z tym zwlekać!
Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Nie masz komputera ? Pomogą urzędnicy.
Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z Internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu Gminy lub Miasta i zgłosić chęć udziału w NSP 2021. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowany komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie pytań lub problemów wsparciem będzie służyć wyznaczony do tego pracownik Urzędu.

Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu spisowego i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.

Rachmistrz ostatnią deską ratunku.
Jeśli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet – w domu lub w Urzędzie Gminy/Miasta – musimy spodziewać się telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. WAŻNE– gdy skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możemy już odmówić udziału i musimy się spisać. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samemu przez Internet w dogodnym dla nas terminie.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

loteria

Od 22.04.2021 r. uruchomiona została rejestracja unikatowych Kodów Potwierdzających Dokonanie SAMOSPISU i uprawniających do udziału w Loterii. Nagrody to karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.

  • wejdź na spis.gov.pl i spisz swoje gospodarstwo domowe,
  • zachowaj swój unikatowy kod i zarejestruj go na loteria.spis.gov.pl,
  • graj o samochód osobowy!

Pierwsze losowanie już 7 MAJA !!

Kolejne losowania:
21.05.2021 r.
08.06.2021 r.
18.06.2021 r.
02.07.2021 r.
09.07.2021 r.
14.07.2021 r. – Finałowe losowanie samochodów

Pamiętaj, im wcześniej zarejestrujesz zgłoszenie, tym więcej szans na wygraną!

Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z Regulaminem Loterii z udziału w Loterii są wykluczone:
1. osoby niepełnoletnie przed dniem 1 kwietnia 2021 r., godz. 00:00:01,
2. pracownicy organizatora loterii, firmy Unique One sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-737), ul. Niedźwiedzia 2 A lub członkowie ich najbliższej rodziny,
3. pracownicy podmiotów wykonujących czynności związane z realizacją loterii lub , członkowie ich najbliższej rodziny
4. pracownicy jednostek służb statystyki publicznej oraz członkowie ich najbliższej rodziny, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonkowie

#LiczySięKażdy

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. I będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Więcej informacji na stronie - https://spis.gov.pl/pomoz-seniorowi-spisac-sie-bezpiecznie/

plakat

Powiększ plakat (format JPG)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie