wtorek, 11 maj 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

XXXIII SesjaW dniu 30 listopada odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Męcinka, na której radni podjęli uchwały w sprawie: nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Męcince, nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach, uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Męcinka, Muchów i Pomocne, przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno – gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „Sudety 2030”, upoważnienia Wójta Gminy Męcinka do wystąpienia o nieodpłatne nabycie nieruchomości, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Męcinka, przejęcia wykonania zadania inwestycyjnego od samorządu Powiatu Jaworskiego, zmiany budżetu gminy Męcinka na 2017 rok.

Podczas sesji wójt Mirosław Brzozowski przedstawił informację z działalności za okres od 12.10. do 30.11.2017 r.

Na sesji Rady Gminy Męcinka obecni byli również członkowie Stowarzyszenia LGD Partnerstwa Kaczawskiego, którzy przedstawili aktualizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 -2023 dla gmin należących do Partnerstwa Kaczawskiego.

Na zakończenie sesji odbyło się losowanie zwycięscy w ramach konkursu ogłoszonego w Informatorze Samorządowym Gmina Męcinka Bliżej Ludzi, którą została mieszkanka Pomocnego.

Informacja z działalności Wójta Gminy Męcinka za okres od 12.10. do 30.11.2017 r. (format PDF)

Telefon do Wójta

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Deklaracja dostępności

Informacje o dostępności w dokumencie Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODOInformacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

ikonaW celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i głuchoniemym funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, Urząd Gminy Męcinka zapewnia tłumacza języka migowego. Więcej: INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

link Nieruchomości gminne na sprzedaż

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

Ostatnio dodane zdjęcia do galerii

Spis 2021 logo

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Zgłaszanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Ogłoszenia o konsultacjach spolecznych

Transmisja obrad sesji - na żywo

Bliżej Ludzi - Informator Samorządowy
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie